Mantra zingen

Mantra's bestaan uit een paar woorden die steeds worden herhaald. Meestal zijn de woorden in Sanskriet, de heilige oertaal uit India. De herhaling van heilige woorden maakt de geest leeg en verhoogt je vibratie.

Binnen International Vedanta Society (IVS) worden dagelijks naast Mantra ook Sanskriet gebeden gezongen. Deze zijn afkomstig uit de Veda's, de heilige geschriften uit India. Zij zijn gekozen vanwege hun zuiverend vermogen en hoge vibratie. Door deze gebeden dagelijks te zingen, kun je makkelijk oude stukken en patronen loslaten en jezelf opschonen.

Het zingen van de gebeden en Mantra's maakt dat het pure Bewustzijn ruimte krijgt om zich te ontvouwen. En dat ben Jij!

Door deze ontdekking zul je:

  • Meer rust en vrede gaan ervaren

  • Gaan ontdekken dat je verbonden bent met een oneindige stroom van Liefde die als vanzelf opborrelt vanuit je hart.

  • Voelen dat je onbegrensd en één bent met alles om je heen. Je proeft dan de ware vrijheid.

De weg wordt vrijgemaakt voor diepe meditatie. Daarom is het één van de technieken uit de Vedanta om tot verstilling te komen. Je merkt dat je het leven steeds meer gaat leven vanuit een gevoel van overvloed, van thuis zijn en van acceptatie. De wereld is niet veranderd maar hoe jij het ervaart wel! Daar zit het geheim van een rijker, vervuld leven.